ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า EER.
ระบบไฟฟ้า
CFH-DA09-12 / CCS-410ES09
9,212
9.91
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA09-12 / CCS-410ES12
12,283
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA16-20 / CCS-410ES16
16,378
10.37
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA16-20 / CCS-410ES18
18,425
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA16-20 / CCS-410ES20
20,131
10.22
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA25-28 / CCS-410ES25
25,590
10.44
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA25-28 / CCS-410ES28
27,637
10.31
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA30 / CCS-410ES30
30,367
10.38
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410ES33
33,438
10.38
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410ES36
36,508
10.43
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410WTS36
36,508
10.43
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410ES38
38,214
10.33
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410WTS38
38,214
10.33
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410ES41
40,294
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS41
40,294
10.24
220V/1Ph/50Hz
ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า EER.
ระบบไฟฟ้า
CFH-DA33-36 / CCS-410ES33(A)
33,438
10.38
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410ES36(A)
36,508
10.43
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA33-36 / CCS-410WTS36(A)
36,508
10.43
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410ES38(A)
38,214
10.33
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA38 / CCS-410WTS38(A)
38,214
10.33
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410ES41(A)
40,944
10.24
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS41(A)
40,944
10.24
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS44(A)
44,015
9.98
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA41-48 / CCS-410WTS48(A)
48,109
10.21
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA56-60 / CCS-410WTS56(A)
56,298
10.20
380V/3Ph/50Hz
CFH-DA56-60 / CCS-410WTS60(A)
60,051
9.96
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็น ฟินเป็นชนิด Blue Fin
- ได้รับมาตรฐานอุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- ระบบน้ำยา R410a
- รีโมทคอนโทรลมีทั้งแบบมีสาย และแบบไร้สาย