พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นักธุรกิจในวงการเครื่องปรับอากาศ  ตัวแทนของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย    สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ  คู่ค้าและพันธมิตร  มาร่วมแสดงความยินดีงานทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

  อ่านต่อ....