ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ระบบน้ำยา
ระบบไฟฟ้า
CFD-HA 30-33 / CCS-410ES 30
30,367
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 30-33 / CCS-410ES 33
33,438
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 30-33 / CCS-410ES 33(A)
33,438
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410ES 36
36,508
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410ES 36(A)
36,508
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410ES 38
38,214
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410ES 38(A)
38,214
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 41 / CCS-410ES 41
40,944
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 41 / CCS-410ES 41(A)
40,944
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410WTS 36
36,508
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410WTS 36(A)
36,508
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410WTS 38
38,214
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 36-38 / CCS-410WTS 38(A)
38,214
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 41 / CCS-410WTS 41
40,944
R410a
220V/1Ph/50Hz
CFD-HA 41 / CCS-410WTS 41(A)
40,944
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 44-48 / CCS-410WTS 44(A)
44,015
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 44-48 / CCS-410WTS 48(A)
48,109
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 56-60 / CCS-410WTS 56(A)
56,298
R410a
380V/3Ph/50Hz
CFD-HA 56-60 / CCS-410WTS 60(A)
60,051
R410a
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ Blue Fin
- ได้รับมาตรฐานอุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- ระบบน้ำยา R410a
- รีโมทคอนโทรลมีทั้งแบบมีสาย และไร้สาย