ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ระบบไฟฟ้า
CFP-M 18-28
18,300-28,300
220V/1Ph/50Hz
CFP-M 33-48
33,400-48,000
220V/1Ph/50Hz
CFP-M 56-63
56,200-63,400
220V/1Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- รูปทรงสวยกะทัดรัด ทันสมัย ทำงานเงียบ
- ระบบน้ำยา R410a
- มีระบบ AUTO SWING
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย LCD