ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า SEER
ระบบไฟฟ้า
CFH-32BF13 / CCS-32BF13
13,648
12.99
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF19 / CCS-32BF19
19,448
14.07
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF25 / CCS-32BF25
25,590
13.26
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF28 / CCS-32BF28
28,319
13.72
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF30 / CCS-32BF30
30,366
12.62
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF33 / CCS-32BF33
33,437
12.55
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF36 / CCS-32BF36
36,508
12.65
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF40 / CCS-32BF40
40,602
12.51
220V/1Ph/50Hz
CFH-32BF28 / CCS-32BF28(A)
28,319
12.62
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF30 / CCS-32BF30(A)
30,366
12.57
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF33 / CCS-32BF33(A)
33,437
12.58
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF36 / CCS-32BF36(A)
36,508
12.55
380V/3Ph/50Hz
CFH-32BF40 / CCS-32BF40(A)
40,602
12.55
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็น ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553, มอก. 1155-2557
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- ประหยัดไฟ เบอร์ 5
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) เต็มระบบ