ชื่อรุ่น
ขนาด BTU.
ค่า EER
ระบบไฟฟ้า
CFH-ES09-12 / CCS-410ES09
9,212
9.91
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES09-12 / CCS-410ES12
12,283
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES16-20 / CCS-410ES16
16,378
10.37
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES16-20 / CCS-410ES18
18,425
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES16-20 / CCS-410ES20
20,131
10.22
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES25-28 / CCS-410ES25
25,590
10.44
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES25-28 / CCS-410ES28
27,637
10.31
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES30/ CCS-410ES30
30,367
10.38
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES33-36 / CCS-410ES33
33,438
10.38
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES33-36 / CCS-410ES36
36,508
10.43
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES33-36 / CCS-410WTS36
36,508
10.43
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES38 / CCS-410ES38
38,214
10.33
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES38 / CCS-410WTS38
38,214
10.33
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES41-48 / CCS-410ES41
40,944
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES41-48 / CCS-410WTS41
40,944
10.24
220V/1Ph/50Hz
CFH-ES33-36 / CCS-410ES33(A)
33,438
10.38
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES33-36 / CCS-410ES36(A)
36,508
10.43
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES33-36 / CCS-410WTS36(A)
36,508
10.43
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES38 / CCS-410ES38(A)
38,214
10.33
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES38 / CCS-410WTS38(A)
38,214
10.33
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES41-48 / CCS-410ES41(A)
40,944
10.24
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES41-48 / CCS-410WTS41(A)
40,944
10.24
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES41-48 / CCS-410WTS44(A)
44,015
9.98
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES41-48 / CCS-410WTS48(A)
48,109
10.21
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES56-60 / CCS-410WTS56(A)
56,298
10.20
380V/3Ph/50Hz
CFH-ES56-60 / CCS-410WTS60(A)
60,051
9.91
380V/3Ph/50Hz

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- มีระบบฟอกอากาศ (OPTION)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a) PRE CHARG