บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด ส่งมอบ อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ให้กับ CENTRAL AIR


ขอขอบคุณ บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด สำหรับความปรารถนาดี และความห่วงใย โดยการมอบ “อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ” ให้กับ CENTRAL AIR ไว้ใช้เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อ เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง CENTRAL AIR ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และรักษาระยะห่าง

การเพิ่มจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำให้เป็นการเพิ่มความปลอดภัย ช่วยสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจ ให้แก่ผู้มาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19

บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด ได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอด โดยมอบอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปให้หลายหน่วยงาน และหลายองค์กร อาทิเช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม / โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฏร์ / โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม / โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ / โรงเรียนเอกชัย / ชุมชนชาวสมุทรสาคร และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ