งานพิธีทำบุญบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประจำปี 2565

Details ...

CENTRAL AIR บริจาคเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พักคอย
เทศบาลนครนนทบุรี แห่งที่ 2

Details ...

บริษัท ทรัพย์สุขสิริ จำกัด ส่งมอบ อุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ให้กับ CENTRAL AIR

Details ...

งานพิธีทำบุญบริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประจำปี 2564

Details ...

สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย

Details ...

Central Air ร่วมกับ บริษัท พีเอ็น โฮม
จัดงานอบรมให้ความรู้
Details ..

Central Air ร่วมกับ กัญฐณัฐ เครื่องเย็น
จัดงานอบรมให้ความรู้
Details ..

Central Air @Toscana Valley Khao Yai
Details ...

Central Air ปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19
คณะผู้บริหาร และทีมงาน CENTRAL AIR ร่วมกันจัดเตรียม กล่องยังชีพ จำนวน 1,000 กล่อง

Details ...

Central Air ร่วมงานโรงทานวัดนครอินทร์ เพื่อช่วย
เหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ Covid-19

Details ...

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นำโดย
คุณเชาวลิต เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสหกรรม
เดินทางเข้าพบ คุณเรืองพันธ์ ศรีอ่อน
Details ...

สนับสนุนเครื่องปรับอากาศไปใช้ร่วมกับตู้เก็บตัวอย่าง
การตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19
Details ...

สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย

Details ...

จัดอบรมให้ความรู้เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR @บุรีรัมย์
Details ...

CENTRAL AIR @Pyin Za & Cock Burn 2020
Details ...

สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
Details ...

จัดอบรมให้ความรู้เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR @ภูเก็ต
Details ...

จัดอบรมให้ความรู้เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR @พัทยา
Details ...

CENTRAL AIR @ITALY-AUSTRIA TRIP
Details ...

CENTRAL AIR ดีลเลอร์สัมพันธ์ 2563
Details ...